Konfiguracja dozwolonych stref poruszania się floty

Aplikacja do zarządzania flotą Finder Online umożliwia określenie dozwolonych stref operowania pojazdu oraz przesyłanie powiadomień w przypadku ich naruszenia. Obszary te definiuje się bezpośrednio na mapie, w postaci wielokątów. Dodatkowo, podczas przypisywania stref pojazdom, można wyszczególnić godziny, w których ograniczenia będą obowiązywać.

Dzięki tej funkcjonalności można nadzorować pracowników regionalnych, bądź monitorować pojazdy, które w pewnych godzinach powinny pozostawać w określonym miejscu.

  • Tworzenie stref dozwolonych i zabronionych
  • Definiowanie czasu obowiązywania danych stref
  • Stały nadzór nad pracownikami terenowymi
Connected Car - strefy użytkonwika

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych zgodnie z regulaminem TomTom Telematics Polska Sp. z o.o.