Wsparcie floty firmowej


Jako lider usług telematycznych doskonale rozumiemy, jak ważna jest kompleksowość ofertowa, dlatego właśnie postawiliśmy na kompletne wsparcie Twojego biznesu, zakładające zarówno monitoring pojazdów flotowych, jak i analizę pracy kierowców, a także usprawnienie funkcjonowania całej Twojej firmy.

Connected Car to usługa, stanowiąca jeden z elementów kompletnego wsparcia biznesu, oferowanego przez WEBFLEET. Ukierunkowana jest na monitorowanie i zarządzanie mobilnymi zasobami przedsiębiorstwa, a więc flotą pojazdów, pracownikami działającymi w terenie lub zespołem maszyn. Pierwszą, istotną i jednocześnie podstawową informacją, jaką otrzymuje zarządca w ramach tej usługi, jest dokładna lokalizacja danej jednostki, stanowiąca wypadkową do kolejnych działań. Uzyskując dostęp do platformy lokalizacyjnej WEBFLEET Online możesz wykorzystać dane lokalizacyjne do określania stref przypisanych do danego pojazdu, dodawać na mapach istotne dla pracowników miejsca, zarządzać czasem pracy kierowców oraz zapewnić ochronę przeciwkradzieżową.

 

WEBFLEET UserArea, czyli strefy użytkownika

Możliwość określania dozwolonych dla pojazdów stref to niezwykle praktyczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku konieczności monitorowania pracowników regionalnych lub kierowców, którzy powinni pojawiać się w konkretnych lokalizacjach o ściśle ustalonych godzinach. Dzięki WEBFLEET Online samodzielnie możesz definiować odpowiednie strefy, wyszczególniając jednocześnie godziny obowiązywania ograniczeń. W przypadkach nie stosowania się do ustalonego obszaru i harmonogramu pracy otrzymasz komunikat o przekroczeniu, co dodatkowo podnosi jakość całości usługi.

Connected Car - strefy użytkonwika

Finder POI, czyli definiowanie punktów użytkownika

Z możliwości dodawania punktów oraz istotnych miejsc na mapie, a następnie dowolnego ich grupowania szczególnie zadowoleni będą fleet managerowie, działający na wciąż zmieniających się bazach kontrahentów. Po ręcznym dodaniu wszystkich lokalizacji bądź po zaimportowaniu listy z pliku MS Excel kompletna mapa będzie czytelna – opatrzona odpowiednimi informacjami, łatwo dostępna oraz niezwykle praktyczna. Punkty wprowadzone przez użytkownika oddzielone będą od danych lokalizacyjnych pracowników, które widoczne są na mapie jako niezależna warstwa.

Punktu POI nanoszone na mapę

WEBFLEET Online, czyli lokalizacja pojazdów po GPS

Informacja o lokalizacji GPS pojazdów wraz z aktywną ochroną Centrum Monitoringu to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa. System ów może działać samodzielnie lub też może być zintegrowany z alarmem auta, stanowiącym jego wyposażenie. Dzięki natychmiastowemu określaniu pozycji samochodu oraz opcji alertów SMS możesz być pewien, że masz wszystko pod kontrolą.

Zarządzanie zasobami mobilnymi

Connected Car działa w oparciu o nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs, a możliwość obsługi na urządzeniach mobilnych oznacza nieograniczony dostęp do platformy WEBFLEET Online. Pozwól wkroczyć swojej flocie w erę nowoczesności, zautomatyzuj i usprawnij funkcjonowanie Twojej firmy oraz zniweluj wszelkie nadużycia – wybierz Connected Car oraz pozostałe usługi, składające się na kompleksowe wsparcie biznesu.