Wsparcie dla menadżerów flot

Powiadomienia i komunikaty służą do przekazywania informacji uprawnionym osobom o zdefiniowanych zdarzeniach związanych z pojazdami, takich jak np.: aktywacja wybranych wejść, przekroczenie prędkości, tankowanie lub upust paliwa, przekroczenie temperatury w ładowni czy opuszczenie dozwolonej strefy. Powiadomienia mogą ograniczać się do wyświetlenia informacji w systemie, ale możliwe jest także wysłanie wiadomości e-mail lub SMS do wybranej osoby. Mogą trafiać też do aplikacji mobilnej WEBFLEET Mobile służącej zdalnemu zarządzaniu flotą.

  • Tworzenie i definiowanie powiadomień systemowych
  • Informacja w przypadku odstępstw od ustalonych wcześniej norm
Powiadomienia dla kierowców

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych zgodnie z regulaminem Webfleet Solutions Poland sp. z o.o.