Analizy statystyczne

Moduł analiz statystycznych umożliwia natomiast badanie danych w szerszym zakresie. Pozwala na obserwację trendów związanych z osiąganymi wynikami, przebiegami, czasem pracy czy liczbą wizyt handlowych w różnych, nawet wieloletnich okresach. Analizy statystyczne przeznaczone są dla kierownictwa wysokiego szczebla. Ich zakres wykracza poza bieżące zarządzanie i nadzór nad flotą. Przetwarzają olbrzymie zbiory danych w gotowe wnioski i umożliwiają ich prezentację w formie czytelnych wykresów systematyzujących procesy zachodzące w firmie.

  • Dostępność danych od momentu instalacji urządzeń
  • Sortowanie zestawień i definiowanie parametrów analizy
  • Eksport gotowych analiz w formacie CSV i PNG
Analizy statystyczne floty

[recaptcha]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych zgodnie z regulaminem Webfleet Solutions Poland sp. z o.o.