• Pokemon Go – sukces z GPS’em w tle

  Znaczny wzrost liczby przechodniów z nosami w telefonach wbrew pozorom nie wiąże się wcale z powszechnym brakiem limitów w usługach telefonii komórkowej, czy biciem rekordu świata na ilość wysłanych SMS-ów. Za tą niezwykle intensywnie postępującą przemianą stoją Pokemony – tak, właśnie te bajkowe Pokemony sprzed kilkunastu lat.

  Czytaj więcej

 • Nasza rola w GPS

  Wy­na­laz­ek GPS zawdzięczamy De­par­ta­mentowi Obro­ny USA, a pre­cy­zyj­niej ze­społowi in­ży­nie­rów pod do­wódz­twem dr. Le­onar­da Kru­czyn­skie­go – na­ukow­ca o polskim pochodzeniu, który prace nad tech­no­lo­gią przy­dat­ną woj­sko­wym i cy­wi­lom cier­pią­cym na słabą orien­ta­cję w prze­strze­ni roz­po­czął już w roku 1974.

  Czytaj więcej

 • Technologie lokalizacyjne są coraz powszechniejsze, a paleta ich zastosowań coraz szersza. Bardzo interesujące są przypadki wykorzystania w sferach odległych od biznesu, nie związane z tradycyjnym liczeniem kosztów i podnoszeniem efektywności. Nadajniki GPS doskonale sprawdzają się w programach polskiego oddziału WWF, które mają za cel odbudowanie lub ochronę zagrożonych u nas gatunków.

  Czytaj więcej

 •   „Wielka Orkiestra to nie jest tylko zabawa, jakaś brazylijska fiesta” – mówił wczoraj J. Owsiak. „Przez ostatnie 20 lat udowodniliśmy i pokazaliśmy, że życie jest dla nas najważniejsze, że uczyniliśmy dla polskiej medycyny rzeczy kosmiczne, że wszyscy razem możemy góry przenosić.”

  Czytaj więcej