• Amerykańska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Transportu proponuje, aby od września 2014 roku każdy nowy samochód w USA miał zainstalowaną „czarną skrzynkę”. Urządzenia miałyby nagrywać różne dane, takie jak prędkość, przeciążenia, liczbę pasażerów i lokalizację. Przygotowywany jest projekt stosownej ustawy, która ma trafić pod obrady Kongresu.

    Czytaj więcej

  • Technologie lokalizacyjne są coraz powszechniejsze, a paleta ich zastosowań coraz szersza. Bardzo interesujące są przypadki wykorzystania w sferach odległych od biznesu, nie związane z tradycyjnym liczeniem kosztów i podnoszeniem efektywności. Nadajniki GPS doskonale sprawdzają się w programach polskiego oddziału WWF, które mają za cel odbudowanie lub ochronę zagrożonych u nas gatunków.

    Czytaj więcej

  • W tym roku ruszył alternatywny do GPS (Global Positioning System) chiński odpowiednik. Utrwalonym w Kraju Środka zwyczajem, nadano mu patetyczną i oddającą mocarstwowe aspiracje kraju nazwę Beidou, co znaczy Wielka Niedźwiedzica. Żeby umieścić wydarzenie we właściwej skali, warto zauważyć, że ta niedźwiedzica „wielka” jeszcze nie jest. Powinniśmy raczej mówić o niedźwiedzim podrostku, chociaż przy „zaletach” […]

    Czytaj więcej