Zdążyć przed czasem – jak kontrolować i planować czas pracy za kierownicą?

Zdążyć przed czasem – jak kontrolować i planować czas pracy za kierownicą?

Odpowiednie zaplanowanie harmonogramu pracy kierowców jest podstawą efektywnego funkcjonowania każdej firmy dysponującej własną flotą samochodów służbowych. Staranne ustalanie trasy i czasu pracy kierowców. Szczególnie dotyczy to firm specjalizujących się w transporcie dalekobieżnym. Najbardziej istotnymi kwestiami, jakie managerowie flot samochodów dostawczych powinni brać pod uwagę planując zadania swoim pracownikom, są te dotyczące dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz czasu prowadzenia pojazdu. Ważne jest także kontrolowanie wypełniania ustalonego planu przez kierowców, gdyż przekroczenie obowiązujących norm pracy może powodować nie tylko kary finansowe, ale również zaburzyć cały plan trasy, niepotrzebnie przedłużając jej czas. Aby sprawnie zaplanować pracę kierowców konieczna jest przede wszystkim doskonała znajomość przepisów prawa pracy, stały monitoring pracy i kontakt z kierowcą pozwalający reagować w sytuacjach tego wymagających.

Planowanie czasu pracy kierowców

Planując czas jazdy kierowcom należy pamiętać, że nie obejmuje on wyłącznie czasu spędzonego za kierownicą. Określając czas pracy kierowcy, musimy uwzględnić także inna zadania, jakie musi on wykonać od rozpoczęcia do zakończenia swojej pracy. Poza podstawową czynnością, jaką jest prowadzenie pojazdu, kierowca wykonuje także czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem lub ich nadzorem, czynności spedycyjne, a także inne sprawy administracyjne. Dodatkowo, musimy wziąć pod uwagę to, że w ramach czasu pracy kierowcy wliczany jest również czas, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy lecz musi oczekiwać na przykład w kolejce na przejściu granicznym lub do rozładunku. Planując pracę kierowcy oprócz brania pod uwagę czasu jego pracy manager musi uwzględnić także ustawowy czas przeznaczony na jego odpoczynek. Każdemu kierowcy, w przypadku, gdy czas pracy nie przekracza 9 godzin, po 6 kolejnych godzinach pracy przysługuje przerwa nie krótsza niż pół godziny, a gdy liczba godzin pracy przekroczy 9 godzin, minimalnie 45 minut przerwy.

Systemy telematyczne, jako narzędzie pracy kierowcy

Dzięki wykorzystującym systemy telematyczne i GPS platformom monitoringu floty dokładne zaplanowanie pracy kierowców będzie zadaniem dużo łatwiejszym. Platforma monitoringu floty firmy TomTom Telematics odciąża pracę zarówno kierowców ciężarówek, jak i managerów flot. Dzięki usłudze WEBFLEET Tachograph Manager mają oni możliwość przejrzystego wglądu do aktualnych danych podróży. Rozwiązanie OptiDrive 360 zapewnia kierowcom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz porady dotyczące planowanej jazdy (przed jej rozpoczęciem, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu). Dzięki informacjom o pozostałym czasie jazdy i aktualnej sytuacji na drogach, kierowca jest w stanie tak zoptymalizować swoją trasę, by maksymalne wykorzystać czas pracy. Przy pomocy nawigacji GPS i wsparciu usługi TomTom Traffic kierowca z łatwością ominie korki oraz w razie potrzeby zmieni trasę przejazdu na najbardziej dla niego optymalną.