Zalety korzystania z systemów telematycznych

Zalety korzystania z systemów telematycznych

Systemy telematyczne oferują szeroki zakres funkcji, które umożliwiają dużym i małych przedsiębiorstwom z branży transportowej lepszą i efektywniejszą organizację pracy oraz planowanie działań na kolejne dni. Do podstawowych rozwiązań jakie umożliwiają systemy telematyczne zalicza się:

  1. optymalizację i wyznaczanie skomplikowanych i złożonych tras, z uwzględnieniem punktów pośrednich.
  2. uwzględnienie stałych i tymczasowych ograniczeń w ruchu samochodów gabarytowych i ciężarowych.
  3. zestawienie kosztów transportu z uwzględnieniem opłat drogowych
  4. lokalizacja GPS obiektów statycznych, takich jak miejsca dostawy oraz dynamicznych, czyli pojazdów, połączone z ich prezentacją na mapie.
  5. wyznaczanie trasy ruchu pojazdów i alarmy związane z ich przekroczeniem.
  6. monitorowanie zużycia paliwa
  7. sygnalizowanie przekroczenia limitu paliwa.
  8. możliwość komunikacji między dystrybutorem a kierowcą.

Wyżej wymienione funkcje pozwalają wyznaczyć trasy dla floty samochodowej w przedsiębiorstwie, pozyskać informację o aktualnej lokalizacji oraz dostępności ładunków. Daje to nieograniczone możliwości dla dyspozytorów do optymalnego zarządzania pracą kierowców oraz kalkulowania kosztów, które są związane z prowadzenia operacji transportowych. Takie kalkulacje są obarczone mniejszą liczbą błędów, ponieważ uwzględniają znacznie większą liczbę zmiennych i są dużo bardziej precyzyjne niż praca bez pomocy systemów telematycznych. Znacznie zwiększa się ich efektywność pracy, która jest na zdecydowanie wyższym poziomie.