Transformacja cyfrowa w transporcie – szansa czy zagrożenie?

Transformacja cyfrowa w transporcie – szansa czy zagrożenie?

Transformacja cyfrowa przeobraża różne obrzary działalności człowieka. Zarówno życie codzienne, jak i zawodowe jest obecnie przesycone nowoczesnymi technologiami. Czy cyfryzacja przynosi więcej szans czy zagrożeń? Sprawdźmy to na przykładzie transportu, jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej.

Realna szansa, czyli zalety transformacji cyfrowej w transporcie

Capgemini Consulting przeprowadziło badania, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa, także transportowe, wykorzystujące rozwiązania cyfrowe w codziennej działalności mogą osiągnąć nawet o 26% większe zyski od konkurencji i nawet o 12% podnieść wycenę rynkową. 34% właścicieli firm, którzy odważyli się przeprowadzić transformację cyfrową w swoich przedsiębiorstwach zauważyło, że wprowadzone zmiany prowadzą do rozwoju firmy (ankieta Fujitsu przeprowadzona w 2017 roku). Wdrożenie nowoczesnych technologii nie musi (i nie powinno być powiązane) z wymianą kadry zarządzającej, lecz ze szkoleniami prowadzonymi dla jej przedstawicieli w zakresie umiejętności cyfrowych i specjalistycznej wiedzy. Takie działania pomagają w stworzeniu lepiej wyszkolonego zespołu pracowników przystosowanego do wymagań pracy z nowoczesnymi technologami przy jednoczesnym zachowaniu doświadczenia zdobytego w danej firmie. Przykładem sprawnie działającej usługi w transporcie, która wykorzystuje nowoczesne technologie, są narzędzia WEBFLEET ułatwiające i usprawniające zarządzanie flotą pojazdów. Monitoring pojazdów pozwala m.in. na planowanie tras, które mogą zostać wysłane od razu do kierowcy, korzystanie ze spersonalizowanych i najlepszych map, generowanie raportów oraz zarządzanie flotą poza biurem – z dowolnego urządzenia mającego dostęp do sieci.

Zagrożenia, które może ze sobą nieść transformacja cyfrowa w transporcie

Wiele organizacji twierdzi, że właściciele firm w znaczącej mierze nie są gotowi na to, by poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem technologii cyfrowych. Ze względu na złożoność działań i konieczność stosowania nowych metod pracy organizacjom nie udaje się skutecznie wdrożyć nowych rozwiązań, a liderzy z obszaru HR uważają, że nie są gotowi i nie posiadają wystarczających zdolności przywódczych, by skutecznie przeprowadzić firmę przez taki proces. Takie podejście może być związane z nieuzasadnionym lękiem przed nowymi technologiami i nieznanymi do tej pory rozwiązaniami.

Podsumowanie

Automatyzacja i cyfryzacja stanowi dla każdej firmy duże wyzwanie, jednak niesie ze sobą znacznie więcej szans niż zagrożeń. Przed jej wprowadzeniem konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, a także dokładne zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem transformacji.