Szkolenie kierowców

Szkolenie kierowców

Niemal co trzeci przedsiębiorca reprezentujący małą lub średnią firmę ma świadomość, że szkolenie kierowców pozytywnie wpływa na ogólne bezpieczeństwo na drogach i bezpieczeństwo samego pracownika.

 

 

Połowa firm z obszaru small biznesu posiada więcej niż 5 pojazdów. W skali kraju daje to ich ogromną liczbę – przedsiębiorstwa takie stanowią ponad 99% wszystkich firm w Polsce. Razem z mikrofirmami zatrudniającymi do 9 osób jest ich ponad 1,7 mln (2011). Instytut Keralla Research zbadał opinie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w kontekście użytkowania samochodów firmowych. Wynika z nich, że polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mają świadomość, że szkolenia kierowców mogłyby być ważnym elementem wpływającym na ogólne bezpieczeństwo na drogach i bezpieczeństwo samego pracownika.

Wśród odpowiedzi na pytanie co najbardziej podniosłoby bezpieczeństwo na drogach, najczęściej wskazywali poprawę stanu dróg (85,5%), przestrzeganie przepisów drogowych (61%) i szkolenia techniki jazdy (27,1%). Mniejszy wpływ na bezpieczeństwo ich zdaniem mają wysokie mandaty (11,7%), lepsze oznakowanie dróg (7,1%) i fotoradary (6,1%).

Z raportu wynika też niestety, że aż 74,4 % firm nie prowadzi żadnych szkoleń podnoszących umiejętności jazdy kierowców a w firmach, które w szkolenia inwestują nie wszyscy kierowcy są nimi objęci.

 

Szkolenia, w ich w tradycyjnym modelu nastręczają sporo niedogodności, zwłaszcza niewielkiej firmie – sporo kosztują i na ich czas kierowcy muszą być oddelegowani od swoich regularnych zadań. W erze ekspansji mobilności i nowych technologii najlepszym rozwiązaniem poprawy bezpieczeństwa może być samokształcenie kierowców. Może nie zupełnie samodzielne – bo wspierane przez odpowiednie urządzenia współpracujące z systemem do monitoringu pojazdów. Co prawda głównym zadaniem takiego systemu jest podnoszenie efektywności i ograniczanie kosztów użytkowania pojazdów, ale może on wypełniać także inne, bardzo przydatne funkcje. Użytkownicy platformy lokalizacyjnej Finder Online mogą korzystać z funkcji służących doskonaleniu techniki jazdy. Służy temu zintegrowany moduł ecodriving, który pozwala przewidzieć zachowania kierowców a dodatkowo monitoruje pracę hamulca i pedału przyśpieszenia. Potrafi wskazać w jakim stopniu kierowca do wytracenia prędkości używa silnika, bez nadużywania hamulca. Rejestruje ile czasu pojazd porusza się ze stałą prędkością, jakie jest średnie wychylenie pedału przyspieszenia, rozkłady prędkości i obrotów. Dane te mogą być następnie automatycznie zestawione w precyzyjny raport zachowań kierowcy na drodze i być podstawą do premiowania właściwych i eliminacji niepożądanych nawyków. Jest to doskonałe narzędzie szkoleniowe – bezpieczeństwo i ecodriving w najczystszej postaci. Szkolenie odbywa się bez wyłączania kierowców z pracy i stanowi element systemu do oszczędnego i efektywnego zarządzania pojazdami. Sprawdza się świetnie nawet w firmach posiadających zaledwie kilka lub kilkanaście pojazdów.

 www.finder.pl – Lider technologii lokalizacji