System monitoringu floty, a koszty osobowe

System monitoringu floty, a koszty osobowe

Wielu menedżerów jest świadomych, że wdrożenie systemu zarządzania flotą może w istotny sposób poprawić efektywność kosztową. Jednak zdecydowana większość zarządzających flotami koncentruje się na minimalizowaniu wydatków na paliwo i materiały eksploatacyjne. Tymczasem wdrożenie systemu monitorowania samochodów służbowych może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i optymalizacji koszów kadrowych.

Nadgodziny

Dzięki systemowi monitorującemu położenie pojazdów menedżerowie zarządzający flotą mogą podejmować bardziej efektywne decyzje w przypadku nagłych i nieoczekiwanych zgłoszeń. Analiza aktualnego położenia pojazdów pomaga nie tylko szybciej obsłużyć nowe zlecenie, ale także optymalizować czas pracy kierowców. Wybór najlepszego dostępnego rozwiązania powoduje, że zasoby ludzkie są wykorzystywane w sposób bardziej optymalny i dzięki temu można uniknąć nadgodzin. A brak nadgodzin to niższe koszty osobowe.

Karty czasu pracy

Automatyzacja raportowania czasu pracy pozwala na uniknięcie ryzyka błędów na kartach czasu pracy. Raporty systemowe umożliwiają całkowite wyeliminowanie ręcznej pracy związanej z wypełnianiem i walidowaniem kart. Brak błędów pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów zarówno w postaci wynagrodzeń, jak również ewentualnych kar.

Jak widać system zarządzania flotą samochodową to narzędzie pozwalające na uzyskanie korzyści kosztowych w wielu obszarach działalności firmy. Nasza aplikacja to doskonałe narzędzie controllingowe pozwalające unikać niepotrzebnych wydatków i osiągać lepsze wyniki finansowe.