Straty w korkach

Straty w korkach

Bardzo ciekawych informacji dot. poruszania się po Warszawie dostarcza raport z wholesale Minnesota Vikings jerseys września br. pt. „Oszacowanie straty czasu w podróżach samochodowych w Warszawie wynikającej z nadmiernego natężenie ruchu” przygotowany przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej i firmę NaviExpert. W badaniach wykorzystano dane z monitoringu GPS pojazdów z września 2011 r.

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących podsumowań danych z raportu:

  • Średnia prędkość Britisch jazdy Warszawie w ciągu całego dnia to 29,7 km/h.
  • Łącznie mieszkańcy Warszawy spędzają w podróżach samochodowych w dniu powszednim 576 tys. godzin.
  • Szacunkowa strata czasu, wynikająca ze  zwiększonego natężenia ruchu, wynosi łącznie 184 tys. godzin dziennie, a koszt straconego czasu osób w wieku produkcyjnym można oszacować na 3,99 mln zł dziennie.
  • Przyjmując średnie spalanie stojącego samochodu na 1 l/h, co otrzymujemy 142 tys. litrów paliwa dodatkowo spalanego każdego dnia. Przy średniej cenie litra paliwa cheap jerseys 5,7 zł daje to double 809 tys. zł. Łącznie w skali cheap nfl jerseys Warszawy powyższe koszty wynoszą 4,796 mln zł, co daje 8,42 zł dziennie na samochód, a przy 250 dniach powszednich w roku – 2 106 zł rocznie na samochód.
  • Kierowca, który posiada jeden samochód i wykonuje nim dziennie wholesale jerseys dwie, przyjęte w raporcie za modelowe (tj. trwajace po 33 minuty) trasy, traci dziennie 21,1 minut, a rocznie 88 godzin. Kosztuje go to łącznie 2 976 zł rocznie.
  • Kierowcy ciężarówek  33% swojego czasu Markup: jazdy tracą na skutek wholesale NBA jerseys wolniejszej jazdy w korkach.

 

Pełny raport dostępny jest pod adresem: http://ophelia.cs.put.poznan.pl/projects/adaptivetraffic/korki-warszawa-201109.pdf