Śmieciarki pod nadzorem GPS

Śmieciarki pod nadzorem GPS

Zanim, w lipcu 2013 r., nastanie nowa era w gospodarowaniu odpadami, gminy i dostawcy usług komunalnych mają jeszcze sporo do zrobienia. Władze gmin, przejmując odpowiedzialność za odbiór śmieci od mieszkańców, muszą w przetargach dokonać wyboru firm, które się tym zajmą. Z kolei firmy planujące pozyskanie gminnych zleceń muszą przygotować się do przetargów, aby spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. Istotną nowością w ich funkcjonowaniu będzie obowiązek objęcia monitoringiem GPS wszystkich pojazdów transportujących odpady. Będą one musiały zostać wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku wraz z funkcją pozycjonowania satelitarnego, która umożliwi trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów. Umożliwi to gminom nadzór nad właściwym wykonywaniem usług. Powinno wreszcie skończyć się „uzupełnianie” dzikich wysypisk.

Przyczyną monitorowania śmieciarek jest funkcja kontrolna – weryfikacja punktów odbioru odpadów, regularności odbiorów i miejsc gdzie są dostarczane do składowania lub przetworzenia. Chodzi o zapewnienie bezwzględnej „szczelności” całego procesu. Dobry system lokalizacyjny może taką „szczelność” zapewnić. Rejestruje każdą pokonaną trasę, godziny pracy, punkty odbioru, prędkość a odpowiednio oprzyrządowany czujnikami odnotowuje każdy moment załadunku i wyładunku. Może też mieć ustalone strefy funkcjonowania pojazdu, a wyjazd poza strefę skutkuje wysłaniem powiadomienia alarmowego. Może zostać skonfigurowany tak, że dopuszcza wyładunek wyłącznie w zaprogramowanych miejscach, a próba zrzucenia go gdzie indziej wywołuje alert u osoby nadzorującej pracę pojazdu. Jako stałe funkcje systemu mogą być ustalone dopuszczalne godziny pracy śmieciarki – zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i zaparkowane wyłącznie na terenie właściwej bazy magazynowo-transportowej. Kontrola tych obowiązków może być wypełniana przez system monitorujący automatycznie.

Jest więcej sfer działalności publicznej, w której system lokalizacyjny jest bardzo pożądany. Jest to np. straż miejska, pogotowie ratunkowe, komunikacja miejska, opieka społeczna lub służby odpowiedzialne za utrzymanie sieci energetycznej czy wodociągowej. Doskonale sprawdza się w zintegrowanym centrum zarządzania kryzysowego. Kierownictwo takiego centrum dysponuje wówczas pełnym, bieżącym oglądem podległych sił i służb. To bardzo ułatwia optymalne i precyzyjne ich wykorzystanie. Użycie lokalizatorów personalnych GPS podnosi także bezpieczeństwo osób – strażników miejskich, pracowników pomocy społecznej, kontrolerów biletów czy załóg karetek pogotowia. Mogą one w każdej chwili wysłać sygnał alarmowy z automatycznym wskazaniem miejsca zdarzenia, a centrum dyspozytorskie, straż miejska lub policja może natychmiast odpowiednio zareagować. Korzystanie z platformy lokalizacyjnej ułatwia pracę dyspozytorów pogotowia ratunkowego i strażników – w każdej chwili wiadomo było gdzie znajdują się karetki, lub patrole, i jakie zadanie wypełniają. Po wezwaniu pomocy lub w razie potrzeby interwencji na miejsce kierowany był najbliższy zespół ratunkowy lub patrol.

Pracownicy gminni, „oswojeni” z systemami monitoringu dzięki zapisom ustawy „śmieciowej”, powinni tę sytuację wykorzystać jako doskonały punkt wyjścia do zastosowania ich w innych sferach funkcjonowania gmin. Nie muszą to już być narzędzia służące wyłącznie kontroli. W instytucjach, gdzie liczyć się każdy grosz, które korzystają z pojazdów lub są oparte na pracy osób w terenie, ułatwią one optymalne wykorzystanie publicznych pieniędzy. Korzystając ze wsparcia tego rodzaju systemów można znacząco obniżyć wydatki, skutecznie weryfikować wypełnianie powierzonych zadań służbom własnym i podwykonawcom. W ramach z tego samego potencjału można wykonywać zdecydowanie więcej zadań – taniej i lepiej.