Pudełka życia to przyszłość?

Pudełka życia to przyszłość?

Ostatnio dużo mówi się o inicjatywie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, który chce umieścić w lodówkach starszych wiekiem mieszkańców „pudełka życia”, zawierające wszystkie ważne informacje o pacjencie.

W specjalnym kartoniku umieszczonym w lodówce ma znajdować się m.in. informacja o tym, gdzie znajduje się teczka z dokumentacją medyczną, a także krótkie notki o tym, jakie leki chory przyjmuje, na co jest uczulony, czy nawet kontakt do najbliższych.

Pomysł jest wart pochwały, ale niestety tylko z jednego powodu – ktoś dostrzegł istotny problem i postanowił mu zaradzić.  W polskich realiach to naprawdę bardzo dużo. Szkoda tylko, że sposób rozwiązania problemu jest kompletnie archaiczny. W czasach powszechnego dostępu do informacji – sprawnych łączach, tanich możliwościach obliczeniowych komputerów, przechowywaniu danych „w chmurze”, w Wejcherowie dane będą przechowywane w lodówce. Proste rozwiązania są tylko wtedy dobre, gdy są skuteczne, a skuteczność pudełek jest dyskusyjna. Żeby znalazły się w nim informacje o przyjmowanych lekach pacjent musiałby przepisywać ręcznie recepty przed ich realizacją w aptece i aktualizować dane. Czy to zrobi?

A może wyobrazimy sobie inny sposób pracy pogotowia? Dysponent otrzymując wezwanie do chorego sprawdza w systemie lokalizacyjnym, która z wolnych karetek objętych nadzorem znajduje się najbliżej. Wysyła do niej z systemu adres chorego i współrzędne. Karetka jest prowadzona na miejsce przez zintegrowaną nawigację, a w międzyczasie wyświetlane są zgromadzone w bazie on-line informacje o pacjencie (wg adresu), które zostały tam wcześniej wprowadzone przez bliskich, opiekunów lub pracowników socjalnych.

Platforma lokalizacyjna Finder Online umożliwia funkcjonowanie pogotowia wg przedstawionego modelu. Programy pilotażowe podobnych rozwiązań były już przez nas prowadzone, ale – niestety – w realnym środowisku łatwiej podjąć decyzję wskazującą na coś w rodzaju pudełka.

Jak widać ścieżki prowadzące do rozwiązania problemów są różne. Można zwrócić się w tył do kamienia i sznurka lub kierować do przodu zgodnie z logiką rozwoju technologii i ich sensownego wykorzystywania w codziennym życiu. Czy warto czekać kiedy nowoczesne technologie są coraz tańsze, bardziej dostępne i użyteczne?