Pracownicy o monitoringu GPS

Pracownicy o monitoringu GPS

Monitoring pojazdów flotowych to temat, który od wielu lat budzi wiele kontrowersji. Nic dziwnego, w końcu pierwszym skojarzeniem jest kontrola i brak zaufania. Jednak jak się okazuje to skojarzenie nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Co tak naprawdę o monitoringu GPS sądzą pracownicy? Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych.

Widoczne różnice

Najciekawszym wynikiem badania są różnice w postrzeganiu monitoringu GPS przez pracowników firm, które używają tego typu systemów, a kierowcami, których pojazdy służbowe nie są monitorowane. Okazuje się, że jeżeli firma stosuje rozwiązania telematyczne, tylko 5 procent jej pracowników ocenia takie praktyki negatywnie, a aż 54 procent pozytywnie. Zupełnie inaczej jest w firmach, które nie wdrożyły systemów monitoringowych. W tym przypadku aż 38 procent pracowników wypowiedziało się negatywnie na temat takich rozwiązań. Jednocześnie opinię pozytywną wyraziło tylko 16% badanych.

Co pracownicy lubią w monitoringu GPS

Badania pokazują, że wśród najlepiej ocenianych benefitów jest wzrost efektywności pracy oraz pewność, że wykonane zadania zostaną odpowiednio wynagrodzone (odpowiednio 63 i 75 procent wskazań). Prawie 64 procent ankietowanych kierowców oceniło, że monitoring pozytywnie wpłynął na poziom bezpieczeństwa. Co ciekawe aż 61 procent respondentów było zdania, że wdrożenie systemu monitoringu wpłynęło pozytywnie na ich relacje z pracodawcą i pomogło w budowie i umocnieniu zaufania pomiędzy stronami.

Powyżej przytoczone dana zdają się potwierdzać znane powiedzenie – najbardziej boimy się tego co nieznane.