Poprawa przepływu zadań i dokumentów w firmie, dzięki WEBFLEET

Poprawa przepływu zadań i dokumentów w firmie, dzięki WEBFLEET

W firmach posiadających floty samochodów jest sporo pracy administracyjnej związanej z ich obsługą. Dotyczy to wielu obszarów, począwszy od pilnowania terminów przeglądów i odnawiania polis a kończąc na wyznaczaniu tras przejazdów i rozliczania czasu pracy kierowców. Realizacja tych wszystkich zadań jest znacznie szybsza i łatwiejsza z platformą WEBFLEET, która służy do kompleksowego zarządzania flotą pojazdów.

W jaki sposób WEBFLEET pomaga w przepływie zadań i dokumentów

Platforma WEBFLEET posiada szereg funkcjonalności, dzięki którym zarządzanie pojazdami i kierowcami jest znacznie szybsze i sprawniejsze. Przede wszystkim dzięki monitoringowi położenia samochodów w czasie rzeczywistym można na bieżąco kontrolować przejazdy oraz wyznaczać optymalne trasy, z uwzględnieniem panujących warunków na drogach. System WEBFLEET zapisuje położenie poszczególnych samochodów i czas pracy kierowców, dzięki czemu w razie potrzeby można szybko sięgnąć do danych historycznych. Bardzo przydatnym i wygodnym rozwiązaniem jest także zdalne odczytywanie zainstalowanych w pojazdach tachografów. Dzięki temu dyspozytorzy na bieżąco otrzymują kompletne informacje, bez konieczności przyjeżdżania do bazy, ręcznego odczytu a następnie długiej i kłopotliwej analizy.

Korzyści z używania platformy WEBFLEET

Platforma WEBFLEET gromadzi mnóstwo informacji, na podstawie których można szybko i sprawnie przygotowywać niezbędne raporty. W znaczący sposób odciąża to pracowników, którzy mogą skupić się na innych zadaniach, a jednocześnie zwiększa możliwości szczegółowej analizy różnych obszarów działania firmy. Korzyści z używania tego rozwiązania są więc nie tylko po stronie kierowców, którzy mają lepiej zaplanowane przejazdy i realizują je przy mniejszych kosztach, ale także po stronie administracyjnej. Automatyczna rejestracja wielu danych, bezpośrednia komunikacja na linii kierowca – dyspozytor czy dostęp do bieżących warunków panujących na drogach – to tylko niektóre korzyści, jakie płyną z używania systemu WEBFLEET. Dzięki jego możliwościom zarówno codzienny przepływ dokumentów jak też zarządzanie bieżącymi zadaniami będzie znacznie sprawniejsze i wygodniejsze.