Poczta lokalizuje oszczędności

Poczta lokalizuje oszczędności

Początek 2013 roku Poczta Polska powita w nowej dla siebie rzeczywistości – traci monopol na dostarczanie listów o wadze do 50 gramów. Na rynkowe zmiany spółka odpowiada nową strategią, która zakłada modernizację przedsiębiorstwa, nowe ceny, placówki i rosnące przychody z usług bankowych i ubezpieczeniowych.
„Poczta musi zarabiać, żeby się modernizować – zapowiada prezes Poczty Jerzy Jóźkowiak. W naszym wspólnym interesie jest, aby te plany udało się zrealizować, żeby nie okazały się jedynie deklaracjami.

Na szczęście, są już pierwsze realne zmiany Poczty, a prezes Jóźkowiak mógłby śmiało przytoczyć je jako potwierdzenie realizacji nowej strategii. Chodzi o rozstrzygnięty niedawno przetarg na usługi lokalizacji i monitorowania 4750 pojazdów Poczty. Zwycięzcą przetargu jest Finder. Jego wynik cieszy nas podwójnie.

Nasza oferta finalnie została uznana za najkorzystniejszą, a poza tym, wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, za niezgodną z zasadami rynku i określonymi prawem przepisami o konkurencji uznano alternatywną, dumpingową ofertę, której pierwotny wybór w najmniejszym stopniu nie gwarantował wywiązania się ze zobowiązań wobec zamawiającego. Tym samym Poczta Polska uniknęła sytuacji tzw. „chińskiej autostrady”, w której oferent zaniżył koszt zamówienia, a następnie nie był w stanie się z niego wywiązać.

Z odpowiedzialnym dostawcą usług lokalizacyjnych samochody Poczty będą jeździły oszczędniej i wydajniej, będzie można precyzyjnie monitorować realizację zadań, analizować koszty i wydajność pracy. Tak ważnej dla gospodarki i społeczeństwa spółce przyniesie to na pewno wymierne korzyści – czego życzymy i Poczcie, i nam wszystkim.