VAT. Gotowość na 100%

VAT. Gotowość na 100%

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady rozliczania VAT od samochodów osobowych w firmach. Zmiany dotyczą zasad odliczania podatku od zakupu (leasingu, najmu itp.) samochodów, jak również rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodów oraz zakupu paliwa.

Według nowych zasad, przedsiębiorcy, pod określonymi warunkami, będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego przy kupnie samochodu, zakupach paliwa i poniesionego w trakcie użytkowania firmowych samochodów osobowych. Będzie to dopuszczalne tylko wówczas, gdy dany samochód będzie przeznaczony wyłącznie do użytku służbowego i jako taki zostanie wcześniej zgłoszony w urzędzie skarbowym. Więcej trudności od samego zgłoszenia nastręczy obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji wykorzystania każdego samochodu – niezbędne będzie dokładne rejestrowanie kto, kiedy, dokąd i w jakim celu (oczywiście służbowym) jechał danym samochodem. Brak rzetelności prowadzonej ewidencji pozbawi podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT i może narazić go na dodatkowe, bardzo dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Trudności z prowadzeniem ewidencji nie dotkną jednak użytkowników naszej aplikacji, która zawiera funkcje pozwalające na automatyczną, odpowiadającą wymogom ustawowym, ewidencję wymagającą jedynie minimalnego wkładu pracy biurowej. Zestawienia takie muszą zawierać: numer rejestracyjny auta, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończeni okresu rozliczeniowego. Ponadto niezbędne są wpisy dotyczące wykorzystania pojazdu obejmujące kolejny numer wpisu,  datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

Kolejny raz okazuje się, że wybór innowacyjnego i perspektywicznego rozwiązania jakim jest nasze narzędzie, przynosi firmom wiele korzyści, a jego użytkownicy mogą liczyć na stały rozwój funkcjonalności w zależności od zmieniających się warunków działania przedsiębiorstw.