Wiosna, a trzyma jak zima – odśnieżanie dróg

Wiosna, a trzyma jak zima – odśnieżanie dróg

Solarka Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

źródło: http://lodz.gazeta.pl/

Warszawa wykorzystała już cały budżet przeznaczony na odśnieżanie w sezonie 2012/2013 i musiała sięgnąć po pieniądze zabezpieczone na inne cele. Jak dotąd niedobór sięgnął 2. milionów złotych, a łączne wydatki zamknęły się kwotą aż 74 milionów.

Wiadomo, że nie da się precyzyjnie zaplanować wydatków związanych z pogodą, a kwoty przeznaczane na zimowe utrzymanie dróg są bardzo duże. Ponoszą je podatnicy, a decydują o nich władze samorządowe na swoim obszarze lub GDKiA na trasach krajowych. Wiadomo też, że tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, wydatki trzeba mieć pod szczególną kontrolą. Zwłaszcza, jeśli obszar świadczenia kosztownej usługi jest duży i trudno o precyzyjną weryfikację jej poprawnego wykonania.

 

Tegoroczna, długotrwała i śnieżna zima powinna dobitnie wskazać dysponentom lokalnych budżetów, że pieniądze – aby były wydane w uzasadniony sposób – muszą być „oglądane” z każdej strony. A samo „oglądanie”, bez precyzyjnych narzędzi kontroli zamawianych usług niewiele załatwia. Dysponenci publicznej kasy, w najlepiej pojętym własnym i naszym wspólnym interesie, powinni żądać od opłacanych przez siebie zleceniobiorców rozwiązań monitorujących pracę pojazdów. Problem weryfikacji realizowanych zadań dotarł już na najwyższe szczeble władzy – Sejm w tzw. „ustawie śmieciowej” nałożył na firmy wywożące odpady obowiązek objęcia monitoringiem GPS wszystkich śmieciarek. Miejmy nadzieję, że przykład pójdzie z góry i skłoni lokalnych włodarzy do przeniesienia dobrych praktyk na pokrewne obszary. W tym przypadku chodzi o „obszary zaśnieżone”, które powinny być sprawnie i możliwie tanio odśnieżane. Aby wiedzieć, za co należy zapłacić i jak wycenić prace wykonane w terenie, najlepiej zaufać systemom lokalizacyjnym opartym na technologiach GPS i GSM. Moduły GPS zamontowane w pojazdach bezbłędnie raportują wszystkie niezbędne do weryfikacji wykonania zadania parametry – moment rozpoczęcia i zakończenia pracy, pokonaną trasę i dystans, prędkość na trasie, włączenie lub wyłącznie sterowników odpowiedzialnych za użycie specjalistycznego oprzyrządowania pojazdu (np. opuszczenie pługa lub włączenie rozrzutnika soli). Dane trafiające do systemu są w nim porządkowane w precyzyjne raporty, które są realną podstawą rozliczeń, oceny realizacji założeń i bazą do planowania na przyszłość. Warto dodać, że weryfikacja usług nie jest tylko jednostronna i przydatna wyłącznie zleceniodawcy usługi. W sytuacji, w której efekt pracy firmy odśnieżającej może być już w krótkim czasie niewidoczny (śnieg zasypie odśnieżoną drogę) wykonawca, dysponując danymi z GPS, ma bezdyskusyjny dowód wypełnienia określonego zadania. Poza tym firmy realizujące takie zlecenia, decydując się na monitoring GPS swojej floty, uzyskują cały pakiet wynikających z tego korzyści – oszczędność zużycia paliwa, wzrost efektywności, eliminację nieetycznych zachowań pracowników, ułatwione rozliczanie kosztów i wykonanych zadań itp.

Korzystanie z nowoczesnych, systemowych rozwiązań monitorujących jest więc w interesie wszystkich zainteresowanych zimowym utrzymaniem dróg stron – podatników, kierowców, zleceniodawców, a nawet poddanych kontroli firm odśnieżających.