Nasz głos w Orkiestrze

Nasz głos w Orkiestrze

 

„Wielka Orkiestra to nie jest tylko zabawa, jakaś brazylijska fiesta” – mówił wczoraj J. Owsiak. „Przez ostatnie 20 lat udowodniliśmy i pokazaliśmy, że życie jest dla nas najważniejsze, że uczyniliśmy dla polskiej medycyny rzeczy kosmiczne, że wszyscy razem możemy góry przenosić.”

Cieszymy się bardzo, że Finder dokłada sporo energii do tego „przenoszenia gór” przez WOŚP. Wczoraj, w studiu telewizyjnym, nasi przedstawiciele znaleźli się wśród wyróżnionych obecnością „na wizji” najbardziej hojnych i wiernych darczyńców Orkiestry. Pokazany telewidzom lokalizator personalny Findera wyglądał co prawda skromniej niż przekazywane WOŚP samochody ale jego znaczenie w wymiarze materialnym i symbolicznym jest bardzo duże. Wartość naszego wsparcia organizacji Przystanku Woodstock – największego w Europie koncertu, którym WOŚP dziękuję swoim wolontariuszom i zwolennikom – przekracza cenę niejednego samochodu. W wymiarze symbolicznym – lokalizator personalny wraz z naszą platformą lokalizacyjną – jest realnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom starszym, których dotyka wykluczenie społeczne. Zaniki pamięci np. u osób z chorobą Alzheimera sprawiają, że swoboda ich poruszania jest nadmiernie ograniczana – nawet jeśli zaniki pojawiają się tylko sporadycznie. Przez większość czasu chory może jednak funkcjonować w sposób niemal normalny. Rozwiązaniu problemu odszukania zagubionej osoby służą pokazane wczoraj w TV lokalizatory personalne funkcjonujące w systemie Finder Online. Osoba wymagająca opieki ma zawsze ze sobą lokalizator (np. umocowany przy kluczach), a jej opiekun może w dowolnym momencie sprawdzić przez Internet miejsce jej pobytu i w razie potrzeby szybko odnaleźć i zabrać do domu.

W tym roku Orkiestra ruszyła z posad górę problemów do tej pory zauważanych tylko przez nielicznych. Upomniała się o los osób w podeszłym wieku. Z całą mocą swojego społecznego autorytetu zwróciła uwagę na tych, którzy często potrzebują opieki bardziej niż dzieci. Dotkliwe osamotnienie i trudne do rozwiązania problemy medyczne osób w jesieni życia są niestety zbyt powszechnym zjawiskiem. Liczymy, że przy wsparciu Orkiestry sytuacja ta zacznie się zmieniać na lepsze. Chętnie dołożymy do tego naszą „cegiełkę”.