Można mądrzej – Pay As You Drive (PAYD)

Można mądrzej – Pay As You Drive (PAYD)

Na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych do dawna już panuje sytuacja ogólnego narzekania. Firmy ubezpieczeniowe utyskują, że nie wszyscy kierowcy wykupują ubezpieczenia (nawet te obowiązkowe), zbyt małe są wpływy ze składki, że z ubezpieczeń bardziej dochodowych trzeba dokładać do deficytowych… Klienci z kolei mają uzasadnione pretensje, że składki są wysokie, a system premiowania kierowców bezpiecznych i karania tych „szkodowych” daleki od doskonałości.

Łatwego i kompleksowego rozwiązania tego wachlarza problemów chyba nie ma. Są za to sposoby na eliminację jego poszczególnych „części składowych”. Mamy tu na myśli wykorzystanie technologii GPS i systemów rejestrujących zachowania kierowców na drodze. Od razu wyjaśniamy, że chodzi wyłącznie o dobrowolne poddanie się takiej weryfikacji i nie ma mowy o narzucaniu obowiązku powszechności jego zastosowania. To rozwiązanie typu „coś, za coś” – niższa składka w zamian za możliwość weryfikacji zachowań na drodze. Takie warianty ubezpieczenia motoryzacyjnego, dostępne od kilku lat w innych krajach, kryją się pod nazwą PAYD/PHYD (pay as you drive / pay how you drive), czy ogólniej UBI (Usage Based Insurance).

Analizy szkodowości ubezpieczeniowej prowadzone za granicą wykazały, że za duży procent niepożądanych zdarzeń odpowiedzialne są stosunkowo nieliczne grupy użytkowników, z określonymi schematami zachowań. Są to np. młodzi wiekiem kierowcy, szczególnie narażeni na przykre zdarzenia drogowe w wieczory i noce w czasie weekendów. Skutkuje to podwyższonymi składkami ubezpieczeniowym dla tej grupy. Wiadomo jednak, że kryterium wiekowe „gromadzi” w jednym worku tych niebezpiecznych dla siebie i otoczenia wraz z tymi, którzy mogą być wzorem poprawnych zachowań. Sposobem na ochronę portfeli „prymusów” jest UBI – np. rezygnują oni z używania auta w godzinach szczególnego (wynikającego ze statystyki) zagrożenia, dzięki czemu płacą mniej.

Weryfikację ustaleń zapewnia monitoring GPS. Rozwiązania ubezpieczeniowe w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu są bardzo przydatne i polecane osobom korzystającym z nich rzadziej, np. używanych okazjonalnie lub hobbystycznie – motocykli, pojazdów kolekcjonerskich czy kempingowych. Stawka jest pobierana od rzeczywiście wykonanych przebiegów. Podobnie może być z pojazdami, które tylko sporadycznie wyruszają na drogi publiczne – maszyny rolnicze, budowlane lub o innej specyfice.
Warto dodać, że montaż modułu GPS/GSM w pojeździe na potrzeby UBI otwiera też inne możliwości zastosowania – chodzi o bezpieczeństwo.

Od oszczędności bardzo już blisko do automatycznego zgłaszania wypadku służbom ratunkowym, wraz z odwzorowaniem na mapie dokładnej lokalizacji zdarzenia. Takie rozwiązanie nosi nazwę e-Call i jego wdrożenie – jako powszechnego standardu – jest w planach na najbliższe lata władz Unii Europejskiej.

Platforma lokalizacyjna Finder Online może w każdej chwili stanowić główną bazę tych nowoczesnych i ważnych społecznie rozwiązań – zarówno PAYD/PHYD jak i e-Call.