Monitoring pojazdów nie taki straszny

Monitoring pojazdów nie taki straszny

Kiedy firma decyduje się na udostępnienie swoim pracownikom floty pojazdów, staje przed decyzją, czy powinna także wykorzystać system monitoringu GPS, czy może jednak z tego pomysłu zrezygnować? Wiele przedsiębiorstw obawia się reakcji swoich pracowników. Czy słusznie?

W Stanach Zjednoczonych zostały przeprowadzone anonimowe badania pracowników. Ujawniły one, że obawy pracodawców przed reakcją pracowników na wdrożenie systemu monitoringu pojazdów są zupełnie nieuzasadnione.

Jak pracownicy postrzegają system monitoringu floty?

Wspomniana ankieta została przeprowadzona w dwóch grupach pracowników – pierwsza, to pracownicy firm, w których monitoring GPS jest powszechny i wdrożony od dawna; druga, to pracownicy firm, w których nie został wdrożony system telematyczny i nigdy wcześniej nie mieli z takim systemem do czynienia. Wyniki ankiety pokazują, że wśród osób znających system monitoringu GPS, aż 54% z nich pozytywnie go oceniło. Wśród osób, które tego systemu nie znają, pozytywną ocenę wystawiła grupa zaledwie 16% osób. Co to oznacza? Ten eksperyment wykazał, jak istotne jest skuteczne zarządzanie zmianą. Bowiem najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego, jeżeli w firmie pojawiają się obawy przed reakcją pracowników na wdrożenie systemu monitoringu floty, warto jest przedstawić im wszystkie korzyści, jakie płyną z wdrożenia takiego rozwiązania.

Pozytywne aspekty monitoringu GPS dostrzegane przez pracowników

Ponad połowa badanych pracowników potwierdziła, że wdrożenie monitoringu GPS przyniosło ogrom korzyści zarówno firmie, jak też samym pracownikom.

Wśród najbardziej istotnych zostały wskazane:

  • Możliwość optymalizacji wybranej trasy oraz czasu przejazdu
  • Większe poczucie odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania i mienie
  • Obustronna pewność, że wykonana praca zostanie poprawnie rozliczona i opłacona
  • Zwiększony poziom bezpieczeństwa pracowników korzystających z floty
  • Wyższa efektywność pracy

Ciekawostką jest fakt, że aż 61% procent ankietowanych potwierdziło, że po wdrożeniu w firmie systemów telematycznych, relacje z przełożonymi uległy znacznej poprawie, a obie strony zaczęły darzyć się większym zaufaniem.