Co to jest kilometrówka – co warto wiedzieć i na czym polega?

Co to jest kilometrówka – co warto wiedzieć i na czym polega?

Rozliczając wydatki na samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej musimy korzystać z jednego z dedykowanych rozwiązań. Jeżeli pojazd nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie powinniśmy stosować ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tak zwaną „kilometrówkę”.

Czym jest kilometrówka?

Jest to najprościej mówiąc dokument, w którym zapisujemy do czego wykorzystywaliśmy pojazd. Dokument ten powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać poniższe elementy:

  • dane osoby, która korzysta z samochodu,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • pokonane trasy ze wskazaniem celu podróży, jej daty i liczby przebytych kilometrów.

Na podstawie prowadzonej ewidencji określamy maksymalną kwotę wydatków, jakie możemy zaliczyć do kosztów z związku z wykorzystywaniem samochodu do celów firmowych. Dzięki prowadzeniu kilometrówki można ustalić maksymalną kwotę wydatków, jakie można rozliczyć w związku z wykorzystywaniem auta. Nie jest to jednak dowód faktycznego poniesienia kosztów. Dowodem tym są gromadzone faktury i rachunki.

Jak wykorzystać technologię w służbie biurokracji?

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu może okazać się bardzo czasochłonne. Na pewno jej manualne przygotowywanie zmniejsza ilość czasu jaki możemy przeznaczyć na rozwój naszego biznesu. Dlaczego nie skorzystać z dostępnych rozwiązań technologicznych? Dzięki monitoringowi pojazdu możemy otrzymać raport, w którym zawarte będą wszystkie niezbędne informacje.