Internet na szerokie wody

Internet na szerokie wody

Szlaki morskie to internetowe pustynie. Brak możliwości ustawienia stacji przekaźnikowych powoduje, że kontakt na morzu możliwy jest tylko poprzez radiostacje lub łącza satelitarne. Nie oferują one jednak takiej swobody komunikacji jak szerokopasmowy internet.

Bliscy rozwiązania tego problemu są polscy naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności, firmy DGT LAB, NavSim oraz Instytutu Oceanologii PAN. Opracowali oni system, który będzie wykorzystywał urządzenia nadawczo-odbiorcze pracujące jako węzły samoorganizującej się sieci szkieletowej instalowane na statkach pływających po Bałtyku. Dzięki temu, że regularny ruch morski koncentruje się na szlakach żeglugowych gdzie jest duże zagęszczenie jednostek pływających są też możliwości stworzenia sieci zdolnej do przesyłania szerokopasmowego internetu

Internet na morzu ma być podzielony na trzy strefy: pierwszą, znajdującą się w zasięgu nadajników na lądzie, drugą realizowaną z wykorzystaniem mechanizmów sieci kratowej i trzecią, obejmującą morze poza szlakami żeglugowymi, gdzie urządzenia zainstalowane na statkach będą przechowywać informacje i przesyłać je do sieci za pośrednictwem jednostek, które znajdą się w ich zasięgu.