Finder Online i Ecodriving

Finder Online i Ecodriving

Chociaż od początku dekady liczba wypadków drogowych  i ich śmiertelnych ofiar w Polsce maleje, to tempo poprawy jest na tyle wolne, iż nie przynosi znaczących korzyści ekonomicznych. A straty są katastrofalne. Koszty wypadków drogowych i kolizji w 2013 r. stanowiły niemal 3 proc. naszego PKB i wyniosły aż 49,1 mld zł – takie dane przedstawia najnowszy raport Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dla porównania średnia światowa dla kosztów takich zdarzeń drogowych waha się w granicach 1,5-2 proc. PKB.

Dwie trzecie tych gigantycznych kosztów wypadków drogowych i kolizji obciąża budżet państwa. Do tego dochodzą straty pracodawców, którzy wskutek wypadków drogowych stracili pracowników. Te straty oszacowano w 2013 r. na niemal 13,8 mld zł. Na prawie 9,5 mld zł wyceniono straty materialne wskutek kolizji i wypadków drogowych, czyli koszty zniszczonej w takich zdarzeniach infrastruktury drogowej lub uszkodzonych samochodów.

Poprawiając stan bezpieczeństwa na drogach, zaoszczędzilibyśmy miliardy złotych na opiece lekarskiej, świadczeniach społecznych lub wydatkach na interwencje. Zmalałoby też ryzyko śmiertelnego wypadku na drodze, które w Polsce jest aż pięć razy wyższe niż w Szwecji.

Umiejętności kierowców mają dla bezpieczeństwa drogowego podstawowe znaczenie. A jeśli przy okazji wzrostu bezpieczeństwa można jeszcze zaoszczędzić – to jest już prawdziwa „kumulacja korzyści”. Promowanie właściwych zachowań najlepiej sprawdza się jako działanie systemowe.  Dlatego rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo i ecodriving znajdują swoje naturalne miejsce w systemach lokalizacyjnych do zarządzania flotami pojazdów. Użytkownicy platformy lokalizacyjnej Finder Online mogą korzystać z funkcji służących doskonaleniu techniki jazdy. Służy temu zintegrowany moduł ecodriving, z którego dane są automatycznie zestawione w precyzyjny raport zachowań kierowcy na drodze i stanowią podstawą do premiowania właściwych i eliminacji niepożądanych nawyków kierujących. Moduł ten jest doskonałym narzędziem szkoleniowym, to bezpieczeństwo i ecodriving w najczystszej postaci.  Przynosi wymierne korzyści – ekonomiczny styl jazdy sprawia, że bez straty tempa jazdy wydatki na paliwo mogą zmaleć o kilkanaście procent, spadają koszty napraw, a pojazdy są wykorzystywane efektywniej.