Identyfikacja kierowcy – dlaczego warto skorzystać z nowego narzędzia WEBFLEET?

Identyfikacja kierowcy – dlaczego warto skorzystać z nowego narzędzia WEBFLEET?

Narzędzie do identyfikacji kierowców WEBFLEET ułatwia szybki, efektywny i zdalny odczyt kart kierowców oraz pełny monitoring samochodów w trasie. To bardzo dobre ułatwienia w efektywnym zarządzaniu flotą i załogą w każdej firmie transportowej. Zarządzający usługami transportowymi przywykli już do standardu udostępniania samochodów personelowi kierującemu pojazdami, w którym numer prawa jazdy służy identyfikacji pracownika prowadzącego dany samochód. Identyfikacja kierowcy WEBFLEET umożliwia jednak dodatkowe funkcje, dzięki którym informacje takie jak czas spędzony przez kierowcę w drodze, okresy wymaganej regeneracji lub pobytu u klienta mogą być sprawdzane w każdej chwili. Dzięki rozwiązaniom WEBFLEET nie tylko podstawowe informacje o pracy kierowcy, ale także ogólny styl jego jazdy i indywidualny sposób zarządzania flotą samochodową podlegają skutecznemu raportowaniu.

WEBFLEET – najważniejsze korzyści ze stosowania identyfikacji kierowców

WEBFLEET to szereg korzyści w zarządzaniu pracą w transporcie. Zdalny odczyt karty kierowcy sprawia, że sprawdzenie, kto aktualnie prowadzi dany pojazd, czy wywiązuje się z trasy, czy jest już na miejscu lub czy przestrzega przepisów drogowych i unika mandatów, są zawsze dostępne.

System sporządza również zestawienia i raporty zbiorcze pracy każdego z zatrudnionych kierowców, nawet jeśli prowadzi on różne pojazdy. Narzędzia te umożliwiają redukcję czasu i kosztów administracji. Automatyczne gromadzenie danych o czasie pracy i jej przebiegu, pełna dokumentacja do rozliczeń pracy kierowców dla klientów firmy i bieżący monitoring samochodu, (w tym bilans zużycia paliwa) sprawiają, że koszty są optymalizowane do potrzeb konkretnej usługi transportowej. Elektroniczny odczyt karty kierowcy pozwala również uniknąć konfliktów z pracownikami, gdyż zapis przebiegu pracy jest zawsze możliwy do zweryfikowania.

Przy użyciu narzędzi WEBFLEET monitoring samochodu odbywa się wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba i dzięki temu skraca się czas serwisowana i przeglądów aut, a kierowca – także w drodze – ma dostęp do informacji o warunkach pogodowych, dostępnych trasach przejazdu i ewentualnych zagrożeniach.

Jak to działa?

Pełna identyfikacja kierowców i pojazdów jest osiągana prostymi metodami technicznymi. Każdy z kierowców otrzymuje indywidualną kartę z kodem RFID, która za pomocą czytnika montowana jest na desce rozdzielczej wraz z tradycyjnym GPS-em. Przed uruchomieniem pojazdu kierowca skanuje kartę, a jeśli tego nie zrobi, uruchamia się sygnał alarmowy, nie ma więc mowy o przeoczeniu. W ten sposób zapisywane są informacje o czasie jazdy, realizowanych trasach oraz stylu jazdy konkretnego kierowcy, co pozwala wyciągać wnioski i udzielić stosownych rad, by zoptymalizować czas realizowanych kursów.