Finder Sp. z o.o. i AutoGuard połączyły siły.

Finder Sp. z o.o. i AutoGuard połączyły siły.

Zmieniamy oblicze rynku usług lokalizacyjnych w Polsce. Dwie największe firmy w tej branży – Finder i AutoGuard – połączyły siły.

W wyniku konsolidacji powstało największe w Polsce przedsiębiorstwo w branży telematycznej, wyraźnie powiększając dystans
w stosunku  do rozproszonej konkurencji. Po połączeniu nasza firma będzie obsługiwała prawie 7 tysięcy firm dysponujących przeszło 70. tysiącami lokalizowanych obiektów. Zapewni to nam miejsce w gronie największych firm europejskich i liczących się na świecie.  Co ważne  – obie łączące się firmy  swoją silną pozycję zbudowały w oparciu o własną myśl techniczną i z sukcesem przeszły całą ścieżkę rozwoju – od pomysłu biznesowego do przedsiębiorstwa o ugruntowanym statusie. Stanowią doskonały przykład na to,
że ambicja, innowacyjność i konsekwentna realizacja strategii w oparciu o profesjonalny zespół pozwala zdobyć pozycję lidera
i planować dalsze, ambitne kierunki rozwoju.

Finder i AutoGuard, działając jako jeden organizm, zyskują dodatkową energię do rozwoju. Wspólnie łatwiej nam będzie utrzymać wysokie tempo wprowadzania innowacji, zagospodarować nowe obszary biznesowe i wykorzystać dodatkowy potencjał realizacji dużych projektów. Zamierzamy dobrze wykorzystać szanse jakie się przed nami otwierają. Będziemy tworzyć nowe rozwiązania
dla naszych dotychczasowych grup klientów i kreować nowe usługi poszerzające kręgi użytkowników technologii lokalizacyjnych. Większe możliwości połączonego przedsiębiorstwa wykorzystamy dla dalszej ekspansji rynkowej i podnoszenia konkurencyjności. Sprzyja temu duży stopień komplementarności  ofert i możliwości zespołów programistycznych konsolidowanych firm. W planach
na najbliższą przyszłość mamy wprowadzenie nowych usług adresowanych do rynku masowego i poszerzenie zasięgu odbiorców usług lokalizacyjnych z biznesowego na detaliczny. W przyszłym roku liczba aktywacji w naszym portfelu powinna wzrosnąć
do ponad 100. tysięcy. Będziemy rozwijać ścisłą współpraca z głównymi Partnerami – T-Mobile i Nokią. Szczególnie obiecujące perspektywy ma projekt wdrożony z T-Mobile, w którym rozwiązanie lokalizacyjne zostało oparte na zmodyfikowanej dla jego potrzeb platformie Finder Online. Nasz potencjał został też dostrzeżony przez Deutsche Telekom, który zaprosił nas do elitarnego grona firm
w ramach swojego perspektywicznego programu EU Top Partnering.

Konsolidacja naszych firm to ważny krok w przyszłość – branża telematyczna należy do najszybciej rozwijających się dziedzin nowych technologii. Na  świecie jest już prawie 180 milionów urządzeń komunikujących się między sobą w technologii M2M (machine
to machine), a prawie 6,5 miliona z ich działa w sektorze FMS (Fleet Management System). Bardzo szybko rośnie wykorzystanie urządzeń i systemów lokalizacyjnych w nowych sferach – opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach, energetyce czy projektach „smart home”, a my zamierzamy odgrywać znaczącą rolę w rozwoju tego rynku.