eCall od 2018 r.

eCall od 2018 r.

Parlament Europejski przyjął w końcu rozporządzenie w sprawie  automatycznego  systemu powiadamiania o wypadku – eCall. Od 31 marca 2018 r. każdy nowy samochód musi być wyposażony w urządzenia umożliwiające jego funkcjonowanie w systemie automatycznego powiadamiania o wypadkach.

Elementem systemu ma być numer alarmowy 112. System ma zapewniać automatyczne powiadamianie służb ratunkowych w razie wypadku drogowego z podaniem kilku kluczowych informacji tzw. minimalnego zbioru danych (MSD). Składają się na niego: dokładna lokalizacja i czas zdarzenia, typ pojazdu z rodzajem paliwa i liczba pasażerów.

Automatyczne wyzwolenie sygnału alarmowego umożliwi podjęcie błyskawicznej akcji ratunkowej. Ma to szczególne znaczenie dla poszkodowanych w wypadkach, które wydarzyły się w nocy lub nieuczęszczanej okolicy. W takich okolicznościach informacje o wypadku najczęściej docierają do ratowników z opóźnieniem. Już 58 lat temu amerykański lekarz R. Adams Cowley dowiódł, że szybkie (kwadrans do dwóch) zatrzymanie krwawienia i ustabilizowanie ciśnienia tętniczego u rannych ofiar wypadku znacznie zwiększa ich szanse na przeżycie.

Ocenia się, że eCall pozwoli uratować co dziesiątą ofiarę wypadku. Szacuje się, że w Polsce dzięki eCall rocznie uratuje się życie 300 osób. Finder OnLine już od kilku lat jest przygotowany do stanowienia fundamentu systemu, jednak kwestią zasadniczą dla funkcjonowania eCall w Polsce jako kompletnego i skutecznego systemu jest organizacja centrum zarządzania odpowiedzialnego za niezawodne odbieranie sygnałów i zarządzanie akcjami służb ratunkowych.