Trzy dodatkowe zalety telematyki, o których być może nie wiedziałeś

Trzy dodatkowe zalety telematyki, o których być może nie wiedziałeś

Rozwiązania telematyczne są powszechnie stosowane do ograniczenia kosztów funkcjonowania floty poprzez zmniejszenie zużycia paliwa czy zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników. Umożliwiają także wdrażanie odpowiednich procedur użytkowania pojazdów. Jednak firmy monitorujące swoje floty wskazują także na trzy dodatkowe korzyści.

Dopasowanie wielkości floty do faktycznych potrzeb

Telematyka pomaga w dopasowaniu wielkości floty do faktycznych potrzeb. Badając schematy wykorzystania pojazdów zarządzający flotami są w stanie określić, które zasoby mogą być wykorzystywane w większym zakresie lub czy możliwe jest uzyskanie oszczędności. Dzięki szerokiemu zakresowi danych dostępnych online mogą podejmować decyzję oparte na rzeczowych analizach, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie firmy.

Ograniczenie ryzyka postojów i planowanie wymian

Dzięki analizie dostępnych danych menedżerowie flot są w stanie przewidywać możliwe awarie pojazdów i w ten sposób redukować koszty związane z przestojami w wykorzystaniu samochodów. Analizując cykl życia pojazdów są także w stanie z wyprzedzeniem planować wymianę floty i podejmować najlepsze decyzje dotyczące zakupów.

Zapobieganie oszustwom

Monitoring pojazdu pozwala na identyfikowanie nieprawidłowego wykorzystywania pojazdów flotowych. Dzięki niemu możemy na przykład sprawdzić czy raportowane trasy są zgodne z danymi systemowymi oraz monitorować na czy dostawy są wykonywane zgodnie z planem. W ten sposób minimalizujemy ryzyko wystąpienia dodatkowych i nieoczekiwanych kosztów.