Czy rutynowe kontrole trzeźwości są zgodne z prawem?

Czy rutynowe kontrole trzeźwości są zgodne z prawem?

Coraz częściej pojawiają się głosy, że polski system prawny jest w niektórych miejscach „dziurawy”, a w kwestii kontroli trzeźwości wśród kierowców na drogach jest to niemal pewne. Kwestie prawne związane z tym tematem budzą wiele kontrowersji, specjaliści zaś ostrzegają przed niekonstytucyjnością takich akcji. Stowarzyszenie „Prawo na drodze” bierze pod lupę ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Według ich opinii ustawa wymaga, żeby każda taka kontrola była podparta protokołem, jednakże już wiadomo, że procedura ta nie jest w żaden sposób przestrzegana. Zatem w świetle konstytucji RP, policja zwyczajnie ogranicza wolność badanego kierowcy, jednak – jak niejednokrotnie argumentowali stróże prawa – postępują tak na wniosek Komendanta Policji, a ten jak się okazuje… znacznie przekracza swoje uprawnienia.

Zdecydowana większość kierowców poddawana jest „rutynowej kontroli” mimo tego, że nie wykazują żadnych podejrzeń, które wskazywałyby na spożycie alkoholu. Niestety policyjne statystyki wykazują, że rocznie zatrzymywanych jest około 150 tysięcy nietrzeźwych kierowców, a liczba wypadków które powodują to rząd kilkudziesięciu tysięcy kolizji drogowych! W całym tym procederze chyba jednak bardziej niż łamanie prawa, smuci fakt, iż Polska ma spory problem z tą smutną statystyką, a jej skutki dotykają niewinnych ludzi, którzy giną na drogach przez brawurę i bezmyślność kierowców po alkoholu.

Jest tak samo dużo przeciwników jak i zwolenników „rutynowych kontroli” przez co sprawa trafiła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc należy spodziewać się wiążącej odpowiedzi ze strony rządu, który swoją opinię czerpie z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na temat ujednolicenia przepisów. Być może nawet konieczna będzie zmiana przepisów, żeby te sprawy uporządkować, a kontrola trzeźwości była legalnym działaniem. W końcu wykonują ją stróże prawa.