Chcesz uniknąć mandatu – pamiętaj o tych rzeczach w aucie!

Chcesz uniknąć mandatu – pamiętaj o tych rzeczach w aucie!

Przekroczenie prędkości jest najczęściej karanym wykroczeniem drogowym w Polsce, a kontrolowani kierowcy zwykle obawiają się mandatu właśnie z tego paragrafu. Jednak funkcjonariusz Policji, który przeprowadza kontrolę, może dodatkowo sprawdzić obowiązkowe wyposażenie w samochodzie i jeśli zajdzie taka konieczność – ukarać kierowcę dodatkowymi „pozdrowieniami” za ewentualne braki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w każdym pojeździe musi znajdować się trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Trójkąt jest niezbędny w czasie wypadku, awarii i unieruchomienia pojazdu, gdyż ostrzega pozostałych kierowców o zaistniałym zdarzeniu. Brak trójkąta to mandat od 50zł do 500zł, natomiast nie wystawienie go podczas awarii (w odpowiedniej odległości!) to mandat 150zł.

Drugim niezbędnym elementem wyposażenia auta jest gaśnica. Musi przechodzić coroczne badania techniczne i posiadać aktualną homologację, a pojemność nie może być mniejsza niż 1kg. Za brak gaśnicy lub za umieszczenie jej w trudno dostępnym miejscu w aucie grozi mandat od 150zł do nawet 500zł. Istnieje jednak jedna luka prawna w kwestii gaśnicy – policjant nie wystawi mandatu jeżeli gaśnica ma nieważną homologację. W takiej sytuacji kierowca zostanie jedynie pouczony. Wyjątek stanowią pojazdy przewożące materiały łatwopalne i niebezpieczne – tu nie ma kompromisów i taryf ulgowych.

Warto zawczasu zainwestować w niezbędne wyposażenie samochodu, z którym można spokojnie przechodzić rutynowe kontrole drogowe i unikać mandatów. Poza tym – a raczej przede wszystkim – tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie wiadomo kiedy kierowca będzie zmuszony do użycia trójkąta ostrzegawczego lub gaśnicy.