Analizuj wydatki na flotę z naszą aplikacją

Analizuj wydatki na flotę z naszą aplikacją

Wydatki związane z utrzymywaniem floty pojazdów to dla wielu firm najpoważniejszy koszt działalności. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działań mających na celu optymalizację wykorzystania pojazdów służbowych i minimalizowanie ponoszonych kosztów.

Możliwe działania

Zmniejszenie kosztów floty samochodowej można uzyskać na wiele sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie kompleksowej polityki flotowej, która swoim zakresem obejmować może między innymi optymalizację tras, propagowanie ekonomicznych zachowań wśród kierowców oraz eliminowanie ewentualnych nadużyć. Po przygotowaniu i wdrożeniu zasad bardzo ważne jest i konsekwentne egzekwowanie. Natomiast uzupełnieniem wdrożonej polityki może być dedykowany system szkoleniowy oraz system motywujący do ekonomicznej jazdy.

Wsparcie technologiczne

Nasze narzędzie to zaawansowany system wspierający optymalizację wykorzystania flot. Umożliwia on stały monitoring wykorzystania pojazdów służbowych, dzięki czemu możliwe jest egzekwowanie stosowania polityki flotowej oraz identyfikowanie i natychmiastowe eliminowanie zachowań niepożądanych. Zaawansowany moduł raportowania pozwala na dogłębną analizę efektywności stosowanej polityki i wprowadzanie korekt niezbędnych do uzyskania oczekiwanego wyniku finansowego.

Wykorzystanie systemu umożliwia kompleksowe zarządzanie flotą pojazdów. Jego wykorzystanie sprawia, że wprowadzanie działań optymalizacyjnych jest znacznie prostsze i skuteczniejsze.