3 pomysły na obniżenie kosztów w firmie transportowej

3 pomysły na obniżenie kosztów w firmie transportowej

Dobrego administratora floty samochodowej możemy poznać po tym, że stale próbuje usprawnić jej funkcjonowanie. Szuka takich rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania firmy przy jednoczesnej poprawie wydajności pracy. Wielu menadżerów zbytnio skupia się na krótkoterminowych oszczędnościach. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa znacznie lepiej jest dążyć do długotrwałego wzrostu wydajności oraz spadku całkowitego kosztu posiadania (TCO) floty firmowej. Istnieje kilka rozwiązań, które pozwolą nam ograniczyć kwoty, które musimy przeznaczyć na procesy związane z fleet managementem.

Alternatywa wobec zakupu samochodów do floty przedsiębiorstwa

Kompletując naszą flotę, powinniśmy dokonać dokładnej analizy finansowej, czy leasing pojazdów nie będzie dla nas bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzierżawa samochodów nie wymaga dużej zaliczki, dzięki czemu nasza firma będzie miała do dyspozycji więcej środków finansowych, które możemy przeznaczyć na różne przydatne inwestycje. Jeżeli potrzebujemy poprawić naszą płynność finansową, warto rozważyć tak zwany leasing zwrotny. W jego ramach najpierw sprzedajemy pojazdy floty leasingodawcy i następnie bierzemy je w dzierżawę. Pozwoli to nam nadal korzystać z tego samego sprzętu, jednocześnie zyskując dostęp do dodatkowych funduszy.

Zoptymalizuj konfigurację swojej floty pojazdów

Przede wszystkim musimy upewnić się, że posiadamy odpowiednio rozbudowaną flotę. W tym celu najlepiej jest przeprowadzić analizę wykorzystania pojazdów. Zarówno niedobór, jak i nadmiar pojazdów jest problematyczny z punktu widzenia wydajnego zarządzania. Zbędne maszyny powinniśmy sprzedać, aby zredukować koszty utrzymania i pozyskać dodatkowe środki finansowe. Regularna wymiana elementów floty jest konieczna, jeśli chcemy, aby sprawnie funkcjonowała. Starsze modele częściej ulegają różnym awariom, które mogą doprowadzić do opóźnień. Warto również wziąć pod uwagę, że w miarę upływu czasu, samochody tracą na wartości na rynku odsprzedaży. Dlatego trzeba postarać się o to, by sprzedać je w najkorzystniejszym dla firmy momencie.

Sporządź właściwą politykę flotową swojej firmy

Przygotowując ten dokument, możemy przyjąć różne strategie i rozwiązania, które pozwolą zredukować wydatki. Jedną z możliwości jest jazda ekologiczna. Jej wdrożenie i egzekwowanie od kierowców pozwoli ograniczyć ilość zużywanego paliwa, co stanowi zwykle największy wydatek przy zarządzaniu flotą pojazdów. Aby zmaksymalizować oszczędności warto skorzystać z rozwiązań telematycznych, w tym aplikacji OptiDrive 360, która pozwoli zmienić kierowcom nawyki i będzie sprzyjać jeździe ekologicznej.

Redukcja kosztów działalności floty pozwoli w znacznym stopniu poprawić wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Wymienione powyżej pomysły to jedynie część stosowanych powszechnie rozwiązań. Bez skutecznego zarządzania samochodami firmowymi istnieje ryzyko utraty płynności finansowej i strat wizerunkowych.