• Transformacja cyfrowa w transporcie – szansa czy zagrożenie?

    Transformacja cyfrowa przeobraża różne obrzary działalności człowieka. Zarówno życie codzienne, jak i zawodowe jest obecnie przesycone nowoczesnymi technologiami. Czy cyfryzacja przynosi więcej szans czy zagrożeń? Sprawdźmy to na przykładzie transportu, jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej. Realna szansa, czyli zalety transformacji cyfrowej w transporcie Capgemini Consulting przeprowadziło badania, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa, także transportowe, wykorzystujące […]

    Czytaj więcej