• System monitoringu floty, a koszty osobowe

    Wielu menedżerów jest świadomych, że wdrożenie systemu zarządzania flotą może w istotny sposób poprawić efektywność kosztową. Jednak zdecydowana większość zarządzających flotami koncentruje się na minimalizowaniu wydatków na paliwo i materiały eksploatacyjne. Tymczasem wdrożenie systemu monitorowania samochodów służbowych może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i optymalizacji koszów kadrowych. Nadgodziny Dzięki systemowi monitorującemu położenie pojazdów […]

    Czytaj więcej

  • Analizuj wydatki na flotę z naszą aplikacją

    Wydatki związane z utrzymywaniem floty pojazdów to dla wielu firm najpoważniejszy koszt działalności. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działań mających na celu optymalizację wykorzystania pojazdów służbowych i minimalizowanie ponoszonych kosztów. Możliwe działania Zmniejszenie kosztów floty samochodowej można uzyskać na wiele sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie kompleksowej polityki flotowej, która swoim zakresem obejmować może między innymi […]

    Czytaj więcej