FINDER ONLINE

OSZCZĘDNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ!

Zarządzaj w oparciu o sprawdzone dane. Analizy kosztów wskażą Ci oszczędności, a z porównań wyników dowiesz się jak szybko zwiększyć wydajność. Jeśli nie wiesz gdzie tracisz, nie wiesz też gdzie możesz zyskać!

FINDER ONLINE

SKUTECZNY MONITORING POJAZDÓW!

Poddaj swoją flotę realnej kontroli. Nadzoruj trasy, czas pracy kierowców i zadania. Nie pozwól marnotrawić zasobów. Pamiętaj, milionowe kwoty składają się ze złotówek i groszy!

FINDER ONLINE

„ZABÓJCA” KOSZTÓW

Czy wiesz, jaka część ciężko wypracowanych wyników jest marnotrawiona? Na pewno zbyt duża! Skończ z „lewymi” kursami, „znikaniem” paliwa i opieszałością. Wrzuć swojej flocie „wyższy bieg”!

FINDER ONLINE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SWOJEJ FLOCIE!

Dopiero po wdrożeniu Finder Online przekonasz się, jak mało wiedziałeś o swojej flocie i pracownikach. Przekonasz się, czy „obiektywne” trudności rzeczywiście takimi były i czy naprawdę „nie dało się zrobić nic więcej”

1
2
3
4

Co oferujemy

Finder Online oferuje użytkownikom cały pakiet korzyści. Składają się na niego uzyskiwane oszczędności, wzrost efektywności i skuteczne zarządzanie flotą pojazdów i pracowników. Platforma Finder Online pozwala zwalczyć  wiele problemów dotykających floty tj.: nieuzasadnione koszty, niską wydajność, zbędne przebiegi czy korzystanie z pojazdów w celach prywatnych.

Niezależnie od ilości, czy rodzaju samochodów, dzięki naszej platformie lokalizacyjnej można uzyskać oszczędności na poziomie średnio kilkuset złotych miesięcznie za każdy pojazd przy jednoczesnej poprawie efektywności.  Można łatwo analizować i rozliczać wydatki, definiować raporty dające pełny, realny obraz funkcjonowania mobilnych zasobów, a także szybko poprawić stan ich bezpieczeństwa.  Flota pojazdów objęta naszym monitoringiem funkcjonuje sprawniej, wydajniej i taniej.

Lokalizacja pojazdów

Monitoring i lokalizacja GPS mobilnych zasobów firmy to podstawowa funkcja platformy Finder Online. Dajemy pełną informację o mobilnych zasobach – flotach pojazdów i pracownikach. Wiedza ta przynosi wymierne korzyści – oszczędności i zwiększoną wydajność. Finder Online pozwala na skuteczne zarządzanie flotą. Umożliwia nadzór wypełnianych zadań, ocenę wyników, likwidację nadużyć, usprawnienie funkcjonowania czy też wprowadzenie procedur gwarantujących poprawę wyników.

Lokalizacja pojazdów na platformie Finder Online

Finder Online wskazuje pozycje i trasy nadzorowanych obiektów wzbogacone o kluczowe parametry ich pracy – stan zapłonu, prędkość, zużycie paliwa, obroty silnika, temperaturę w ładowni oraz wiele innych wybranych przez użytkownika danych. Budują one zbiór informacji, na których opierają się pozostałe moduły funkcjonalne platformy – raportowy, analiz statystycznych i planowania. Finder Online jest najlepszym narzędziem kontrolnym fleet managera. Pozwala optymalnie administrować grupami pojazdów i pracowników. Ułatwia codzienne funkcjonowanie monitorowanych zespołów – rozliczenia czasu i wyników pracy, terminowości, przebiegów, tras, kosztów paliwa i wielu innych parametrów.

 

Intuicyjny Interfejs

Platforma Finder Online umożliwia łatwe wprowadzanie własnych ustawień i dostosowanie aplikacji do indywidualnych wymagań. Każdy z użytkowników może zdecydować, które obiekty w danej chwili chce monitorować, jakie dane i w jakiej kolejności mają widnieć w tabeli i na mapie oraz w jaki sposób mają być opisane. Sam decyduje, które warstwy mają być widoczne, które zaś ukryte. Dane lokalizacyjne prezentowane są jako oddzielne warstwy na podkładzie mapowym. Uzupełnieniem map wektorowych są zdjęcia satelitarne, dzięki którym orientacja w terenie jest łatwiejsza, a określenie lokalizacji monitorowanych obiektów w systemie dokładniejsze. Finder Online umożliwia również wyświetlenie mapy hybrydowej będącej połączeniem mapy wektorowej i zdjęć satelitarnych.

Intuicyjny interfejs platformy Finder Online

 

Historia tras pojazdu

Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić historię pracy pojazdu - pokonaną trasę, dystans, czas jazdy i postoju. Na mapie można wyświetlić nie tylko dokładnie odwzorowane trasy (pozycje pojazdu raportowane są co kilka sekund), ale również miejsca postoju, tankowań, przekroczeń prędkości czy aktywacji dodatkowych czujników. Dane w systemie prezentowane są w sposób interaktywny - kliknięcie myszką na pozycję w tabeli lub na mapie powoduje odpowiednio podświetlenie wskazanego odcinka, pozycji oraz wyświetlenie o nich pełnych informacji. Lokalizacja pojazdów  podaje ważne dane "na tacy".
 

Historia tras pojazdów na platformie Finder Online

 

Lokalizacje użytkownika

Możliwość dodawania własnych punktów na mapie to funkcjonalność niezwykle ceniona przez menadżerów flot. Mogą oni budować bazę kontrahentów z pełnymi danymi adresowymi, podziałami na grupy i podgrupy i dodatkowymi opisami. Lokalizacje można dodawać ręcznie, po wyszukaniu adresu lub kliknięciu punktu na mapie.  Można je również zaimportować z zewnętrznego pliku MS Excel. Lokalizacje użytkowników widoczne są na mapie jako niezależna warstwa. Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest łatwa i szybka analiza wizyt monitorowanych pracowników, statystyka odwiedzin oraz planowanie zadań.

Lokalizacje użytkownika na platformie Finder Online

 

Powiadomienia

Automatyczne powiadomienia służą do przekazywania informacji uprawnionym osobom o zdefiniowanych zdarzeniach związanych z pojazdami, takich jak np.: aktywacja wybranych wejść, przekroczenie prędkości, tankowanie lub spust paliwa, przekroczenie temperatury w ładowni czy opuszczenie dozwolonej strefy. Powiadomienia mogą ograniczać się do wyświetlenia informacji w systemie, ale możliwe jest także wysłanie wiadomości e-mail lub SMS do wybranej osoby. Mogą trafiać też do aplikacji mobilnej Finder Mobile służącej zdalnemu zarządzaniu flotą. Dla różnych zdarzeń można zdefiniować innych adresatów alertów. Dzięki automatycznym powiadomieniom, nie ma potrzeby ciągłej obserwacji systemu i parametrów pojazdów, a użytkownik informowany jest tylko o odstępstwach od ustalonych wcześniej norm.

Moduł powiadomień na platformie Finder Online

 

Strefy i geofencing

Finder Online umożliwia określenie dozwolonych stref operowania pojazdu oraz przesyłanie powiadomień w przypadku ich naruszenia. Obszary te definiuje się bezpośrednio na mapie, w postaci wielokątów. Dodatkowo, podczas przypisywania stref pojazdom, można wyszczególnić godziny, w których ograniczenia będą obowiązywać. Dzięki tej funkcjonalności można nadzorować pracowników regionalnych, bądź monitorować pojazdy, które w pewnych godzinach powinny pozostawać w określonym miejscu.

Wyznaczanie stref na platformie Finder Online

 

Traffic

Szybka informacja o ruchu drogowym i korkach jest bardzo istotna z punktu widzenia dyspozytora monitorowanej floty. Dzięki możliwości wyświetlenia aktualnej sytuacji panującej na drogach, dyspozytor może odpowiednio pokierować realizacją zadań podległych mu pojazdów. Warstwa danych Traffic może być wyświetlona na mapach wektorowych i na zdjęciach satelitarnych. Różne kolory odwzorowują średnie prędkości przejazdu poszczególnymi odcinkami trasy.  

Natężenie ruchu na platformie Finder Online

 

Wyznaczanie tras

Finder Online umożliwia wyznaczanie optymalnych tras według kryterium najmniejszej odległości lub najkrótszego czasu dotarcia do celu. Punkty początkowy, końcowy i pośrednie można wskazać bezpośrednio na mapie bądź wykorzystując wyszukiwarkę adresów. Funkcjonalność wyznaczania tras jest bardzo przydatna np.: w planowaniu zadań. W oparciu o dane uzyskane z monitoringu gps możemy optymalizować trasy przejazdów  i zwiększać efektywność floty.

Wyznaczanie tras na platformie Finder Online

zwiń

Lokalizacja pojazdów

Monitoring i lokalizacja GPS mobilnych zasobów firmy to podstawowa funkcja platformy Finder Online. Dajemy pełną informację o mobilnych zasobach – flotach pojazdów i pracownikach. Wiedza ta przynosi wymierne korzyści – oszczędności i zwiększoną wydajność. Finder Online pozwala na skuteczne zarządzanie flotą. Umożliwia nadzór wypełnianych zadań, ocenę wyników, likwidację nadużyć, usprawnienie funkcjonowania czy też wprowadzenie procedur gwarantujących poprawę wyników.

Lokalizacja pojazdów na platformie Finder Online

czytaj więcej

Raporty i analizy

Wskazujemy ukryte rezerwy. Pozwalamy odkryć zbędne koszty i niewykorzystane możliwości. Dzięki raportom i analizom porównawczym łatwo ocenić skuteczność procesów i odwzorować realny obraz firmy, zlikwidować marnotrawstwo, usprawnić funkcjonowanie, wprowadzić mechanizmy gwarantujące poprawę wyników. Raporty w pełni obrazują skuteczność platformy lokalizacyjnej. Monitoring pojazdów pozwoli na zwiększenie wydajności Twojej floty!

Moduł raportowy na platformie Finder Online - lokalizacja floty

Analiza raportów daje odpowiedzi na zasadnicze w kierowaniu firmą pytania. Pozwala stwierdzić gdzie kryją się oszczędności, zdefiniować zbędne wydatki, określić sposób poprawy wydajności lub odkryć pola nadużyć. Baza informacji budowana jest w oparciu o dane przesyłane z pojazdów i udostępniana użytkownikom w postaci raportów. Mogą one powstawać jednorazowo albo zostać ustawione jako raporty cykliczne – generowane i przesyłane automatycznie w ustalonych terminach.

Moduł analiz statystycznych umożliwia natomiast badanie danych w szerszym zakresie. Pozwala na obserwację trendów związanych z osiąganymi wynikami, przebiegami, czasem pracy czy liczbą wizyt handlowych w różnych, nawet wieloletnich okresach. Analizy statystyczne przeznaczone są dla kierownictwa wysokiego szczebla. Ich zakres wykracza poza bieżące zarządzanie i nadzór nad flotą. Przetwarzają olbrzymie zbiory danych w gotowe wnioski i umożliwiają ich prezentację w formie czytelnych wykresów systematyzujących procesy zachodzące w firmie.

Korzystając z raportów można ograniczyć niekorzystne zjawiska, z którymi zmagają się zarządzający flotą pojazdów  takich jak: wykorzystanie samochodów i czasu pracy dla celów prywatnych, nadmierne przebiegi i zużycie paliwa, różnego rodzaju  nadużycia, dużą szkodowość i wynikające z tego wysokie koszty ubezpieczenia.  

Tworzenie raportów w Finder Online i korzystanie z ich zalet jest bardzo łatwe. Intuicyjny interfejs ułatwia wybór parametrów raportu – wystarczy wybrać  pojazdy, zaznaczyć w kalendarzu żądany okres i wybrać format raportu – PDF, XLS lub CSV. Raport może być zdefiniowany jako cykliczny i automatycznie wysyłany na wskazaną skrzynkę mailową. Istnieje możliwość dopisania dodatkowych odbiorców, aby raporty trafiały równocześnie do innych upoważnionych osób.

Z uwagi na dużą liczbę opcji raportów dostępnych w systemie, zostały one podzielone na dwie grupy – raporty podstawowe, najczęściej wykorzystywane przez użytkowników systemu oraz raporty specjalistyczne dostępne w bibliotece raportów. Do najczęściej wykorzystywanych należą raporty przebiegów i tankowań.

Moduł analityczny na platformie Finder Online

Z uwagi na dużą liczbę opcji raportów dostępnych w systemie, zostały one podzielone na dwie grupy – raporty podstawowe, najczęściej wykorzystywane przez użytkowników systemu oraz raporty specjalistyczne dostępne w bibliotece raportów. Do najczęściej wykorzystywanych należą raporty przebiegów i tankowań.

zwiń

Raporty i analizy

Wskazujemy ukryte rezerwy. Pozwalamy odkryć zbędne koszty i niewykorzystane możliwości. Dzięki raportom i analizom porównawczym łatwo ocenić skuteczność procesów i odwzorować realny obraz firmy, zlikwidować marnotrawstwo, usprawnić funkcjonowanie, wprowadzić mechanizmy gwarantujące poprawę wyników. Raporty w pełni obrazują skuteczność platformy lokalizacyjnej. Monitoring pojazdów pozwoli na zwiększenie wydajności Twojej floty!

Moduł raportowy na platformie Finder Online - lokalizacja floty

czytaj więcej

Planowanie

Ułatwiamy planowanie i umożliwiamy skuteczną weryfikację realizacji planu, co jest kluczem do poprawy wydajności i lepszych wyników. Zadania nie są odkładane na później, zachowany jest logiczny ciąg zdarzeń. Firma funkcjonuje skutecznie i sprawnie. Klienci  to doceniają, a konkurencja pozostaje w tyle. Moduł planowania zadań służy przydzielaniu zleceń i nadzorowaniu ich realizacji.

Moduł planowania na platformie Finder Online

Zadaniem może być np.: wizyta handlowa lub serwisowa w określonej lokalizacji użytkownika, pod dowolnym adresem lub punktem wskazanym na mapie. Dodatkowo można określić typ zadania, cel, preferowane godziny, osobę kontaktową oraz wiele innych atrybutów definiowanych przez użytkownika. Aby zadanie zostało uznane przez system za wykonane, ustalane są odpowiednie kryteria  między innymi  minimalny czas przebywania w danej lokalizacji. Lista zadań może być importowana z systemów planowania Klienta. Po dokonaniu przydziału system nadzoruje realizację zleceń - na bieżąco wyświetla status i postęp trasy. Porównuje też przebieg tras zaplanowanych i zrealizowanych.

Do sprawniejszego planowania stworzono aplikację mobilną Finder Communicator obsługującą smartfony i tablety. Służy ona do przekazywania kierowcom informacji o zaplanowanych dla nich zadaniach i raportowania postępów realizacji. Ułatwieniem dla kierowców jest integracja aplikacji z nawigacją satelitarną i możliwość porozumiewania się między sobą w obrębie grupy użytkowników systemu czy też komunikacja z dyspozytorem za pomocą wiadomości tekstowych przesyłanych na podobnej zasadzie jak poczta e-mail.

Aplikacja Finder Comunicator

zwiń

Planowanie

Ułatwiamy planowanie i umożliwiamy skuteczną weryfikację realizacji planu, co jest kluczem do poprawy wydajności i lepszych wyników. Zadania nie są odkładane na później, zachowany jest logiczny ciąg zdarzeń. Firma funkcjonuje skutecznie i sprawnie. Klienci  to doceniają, a konkurencja pozostaje w tyle. Moduł planowania zadań służy przydzielaniu zleceń i nadzorowaniu ich realizacji.

Moduł planowania na platformie Finder Online

czytaj więcej

Mobilność

Zapewniamy pełną swobodę użytkowania platformy. Aby zarządzać flotą z dowolnego miejsca, kontroli postępu zadań i szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia przygotowaliśmy aplikację Finder Mobile dostępną na smartfonach i tabletach.

Mobilność platformy Finder Online

Wraz z rozwojem techniki zmienił się sposób pracy zarządców flot i oczekiwania w stosunku do narzędzi jakich używają. Praca za biurkiem zajmuje im mniej czasu, a coraz częściej obowiązki wypełniają – poza biurem, podobnie jak ich podwładni lub flota, którą kierują. Ułatwieniem w pracy menedżera mobilnego jest aplikacja Finder Mobile przeznaczona do obsługi systemu za pomocą smartfonu lub tabletu, które stają się przenośnym centrum zarządzania. Umożliwia to zdalną analizę danych dotyczących zarządzanych pojazdów, ich bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, czasu realizacji dostaw lub wizyt handlowych. Na małych urządzeniach przenośnych można korzystać z informacji aktualnych i historycznych. Finder Mobile umożliwia obserwację położenia wybranych obiektów na mapie i monitorowanie parametrów ich pracy np.: prędkości pojazdu, stanu linii wejściowych i zapłonu, poziomu paliwa czy temperatury. Pokonane przez pojazdy trasy można wyświetlić na mapie, bądź przeglądać odcinek po odcinku z uwzględnieniem takich danych jak miejsce początkowe i końcowe, czas jazdy i postoju oraz pokonany dystans. Bardzo istotna w bieżącym, mobilnym zarządzaniu flotą jest funkcja powiadamiania o wybranych zdarzeniach m.in. opóźnieniu, przekroczeniu dozwolonej prędkości czy opuszczeniu założonej strefy działania, co pozwala na szybkie podjęcie działania neutralizującego niekorzystne skutki.

zwiń

Mobilność

Zapewniamy pełną swobodę użytkowania platformy. Aby zarządzać flotą z dowolnego miejsca, kontroli postępu zadań i szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia przygotowaliśmy aplikację Finder Mobile dostępną na smartfonach i tabletach.

Mobilność platformy Finder Online

czytaj więcej

Analiza Stylu Jazdy – Ecodriving

Nauczymy każdego kierowcę, jak bez zmniejszenia tempa podróży spalić mniej paliwa, nie zużyć nadmiernie pojazdu i dojechać bezpiecznie do celu. Każdemu menedżerowi flotowemu pokażemy ile można zyskać dzięki właściwemu stylowi jazdy. Użytkownicy platformy lokalizacyjnej Finder Online mają do dyspozycji narzędzia służące doskonaleniu techniki jazdy.

Moduł analizy stylu jazdy na platformie Finder Online

Umiejętne wykorzystanie samochodu może przynieść bardzo wymierne korzyści. Ograniczenie spalania o 10% jest wynikiem, którego osiągnięcie z reguły nie stanowi trudności. Dochodzi do tego zmniejszenie wydatków na naprawy i serwis. Suma korzyści stanowi istotną pozycję w bilansie floty. Poprawie stylu jazdy służy zintegrowany moduł ecodriving, w którym na podstawie zgromadzonych danych z pojazdu, tworzony jest swoisty profil zachowań konkretnego kierowcy. Urządzenie zainstalowane w samochodzie monitoruje pracę hamulca i pedału przyśpieszenia, dzięki czemu moduł potrafi wskazać w jakim stopniu kierowca do wytracenia prędkości używa silnika, nie nadużywając hamulca. Rejestruje ile czasu pojazd porusza się ze stałą prędkością, jakie jest średnie wychylenie pedału przyspieszenia, rozkłady prędkości i obrotów. Dzięki specjalnej kamerze analizowany jest sposób zmiany pasów ruchu i odległości od innych pojazdów. Zapisywane są także wszystkie niebezpieczne zachowania na drodze. Urządzenie może też sygnalizować kierowcy kiedy jego styl odbiega od właściwego, Dane z jazd są automatycznie zestawiane w precyzyjny raport zachowań kierowcy na drodze i stanowią podstawę do premiowania właściwych i eliminacji niepożądanych nawyków. Jest to doskonałe narzędzie szkoleniowe. Bezpieczeństwo i ekonomika w najczystszej postaci. Moduł ecodrivingu może być wykorzystywany podczas szkoleń w ośrodkach doszkalających kierowców.

analiza stylu jazdy za pomocą Finder Online

zwiń

Analiza Stylu Jazdy – Ecodriving

Nauczymy każdego kierowcę, jak bez zmniejszenia tempa podróży spalić mniej paliwa, nie zużyć nadmiernie pojazdu i dojechać bezpiecznie do celu. Każdemu menedżerowi flotowemu pokażemy ile można zyskać dzięki właściwemu stylowi jazdy. Użytkownicy platformy lokalizacyjnej Finder Online mają do dyspozycji narzędzia służące doskonaleniu techniki jazdy.

Moduł analizy stylu jazdy na platformie Finder Online

czytaj więcej

Potrzebujesz wsparcia?